| Содержание номера 

Клинкова зброя:


Одним з головних завдань зброєзнавства є комплексне вивчення різноманітних предметів озброєння як історичного джерела. Як і в будь-якій спеціальній історичній дисципліні основою досліджень у зброєзнавстві є аналіз джерел різного типу, а також розробка спеціальних (зброєзнавчих) методів дослідження.

За типо-видовим складом комплекс історичних джерел зброєзнавства спільний з іншими галузями історичного джерелознавства. За способом збереження та відтворення інформації це речові, зображальні, словесні (усні, та писемні) джерела. Ступінь залучення тієї чи іншої групи джерел залежить від мети кожної конкретної роботи, проте жодне історико-зброєзнавче дослідження не може обійтись без вивчення речових джерел, що складають фундамент зброєзнавства, а саме зброї та предметів озброєння...

 | Содержание номера