| Содержание номера 

Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів


Ззакінчення. Початок дивись журнал «Клинок» №6, 2015 р.

 

Якщо кут заточки складає 30° і менше, провадяться п\'ятиразові зрізи стрижня товщиною 10-12 мм з березової (або подібною за щільністю) деревини, при цьому зріз має бути рівним, без ззадирів, на лезі клинка не повинно бути вигинів, викрошувань, притуплень.

Якщо експериментальні зрізи та леза клинків після цих експериментів відповідають зазначеним вимогам, об\'єкт вважається таким, що має достатні міцності властивості для ураження цілі шляхом нанесення різаних ушкоджень.

При неможливості зробити рівний зріз та/або виникненні на зрізові задирів, робиться висновок про непридатність об\'єкту у наданому стані для нанесення різаних ушкоджень. В цьому разі має бути дана оцінка можливості та складності приведення об\'єкту у стан, придатний для нанесення таких ушкоджень. Якщо можливо та нескладно привести об\'єкт у стан, придатний для нанесення різаних ушкоджень, хиби експериментальних зрізів не можуть вважатися достатньою підставою для висновку про непризначеність предмету (пристрою) для нанесення різаних ушкоджень.

При виникненні у процесі експериментів (по п\'ятий включно) хоча б одного з вищезазначених дефектів леза — робиться висновок про відсутність у випробуваного об\'єкту достатньої міцності для нанесення різаних ушкоджень.

5.4.3. Динамічні випробування метальних предметів (пристроїв).

Динамічні випробування проводяться для встановлення можливості неодноразового ураження цілі при застосуванні досліджуваного предмету (пристрою) типовим для найближчого аналога (аналогів) холодної зброї способом (способами). Метальні предмети (пристрої) випробовуються шляхом експериментального кидання (пострілів) у мішень.

Загальні умови випробувань метальних предметів (пристроїв):

— мішень — суха соснова деревина не менш як 50 мм завтовшки;

— кількість кидків (пострілів) — до 50 разiв, але не менше 10.

5.4.3.1. Динамічні випробування простих метальних предметів проводяться шляхом кидання в мішень у спосіб, характерний для найближчого аналогу холодної зброї при таких додаткових умовах:

— дистанція — 3-5 метрів.

Простий метальний предмет визнається таким, що має достатні уражуючі властивості, якщо при проведенні не менш як десяти експериментів не виникло будь-яких ушкоджень предмету (пристрою), а глибина проникнення ушкоджень в матеріал мішені сягає не менше як 10 мм.

Якщо при контактах з мішенню простого метального предмету виникли пошкодження уражуючого елементу (вигини, притуплення, викришування) та/або пошкодження (руйнування) внаслідок яких порушується необхідна для ураження цілі балансировка предмету, досліджуваний предмет визнається таким, що не має достатніх уражуючих властивостей.

Якщо при здійсненні до 10 кидків виникають незначні деформації та руйнування окремих фрагментів елементів об\'єкту, які не виключають подальше нанесення ударів, додатково провадиться щонайменше 20 експериментів.

Якщо при нанесенні серії додаткових ударів виникають суттєві деформації та руйнування предмету (пристрою), які роблять неможливим подальше нанесення ударів у зв\'язку з повним або частковим (відокремлення елементів) руйнуванням об\'єкту та/або можливістю ушкодження експериментатора, експеримент припиняється і досліджуваний об\'єкт визнається таким, що не відповідає вимогам технічної забезпеченості.

Якщо при нанесенні серії додаткових ударів зазначені деформації та руйнування предмету (пристрою) не виникають, досліджуваний об\'єкт визнається таким, що відповідає вимогам технічної забезпеченості.

Динамічні випробування механічних метальних предметів (пристроїв) проводяться шляхом метання снаряду (пострілів) у мішень у спосіб, характерний для найближчого аналогу холодної зброї при таких додаткових умовах:

— дистанція — не менше як 5 метрів і не більше 100 метрів;

— зусилля натягу тятиви для арбалетів та луків не менше як 20 кг;

— стріли для арбалетів та луків — з наконечником конічної форми та кутом загострення менше 30°.

 | Содержание номера